Campanii si promotii

Campanii si promotii

Restaurant Ideo Loyalty Member

 1. Organizatorul și regulamentul oficial al programului

1.1. Acest program de fidelitate este organizat și desfășurat de S.C. LAIARISTEF SRL, cu sediul în în municipiul Iasi, Sos. Păcurari, nr. 138, Ideo, et. 1, jud. Iasi, înregistrată la Registrul Comerţului din Iaşi sub numărul J22/799/2016, cod fiscal RO35873407, cont bancar RO65BTRLRONCRT0343316601 deschis la Banca Transilvania Iași, denumită în continuare “Organizatorul”.

1.2. Participanţii la programul de fidelitate Restaurant Ideo Loyalty Member sunt obligaţi să respecte termenii și condiţiile prezentului Regulament de participare, denumit în continuare “Regulamentul Oficial”.

1.3. Regulamentul Oficial se afla la dispoziţia oricărui participant la Program, pentru consultare, în restaurantul IDEO și pe site-ul www.restaurantideo.ro.

1.4. Programul se desfășoară în restaurantul IDEO si la punctele de lucru.

 1. Definiții

2.1. “Punct de fidelitate ” – denumire dată recompensei primită de către clientul ce achiziţionează produse din restaurantul IDEO cu exceptia produselor aflate deja in promotie si a tigarilor.

2.2. “Card de fidelitate” – cardul pe care se acumuleză Puncte ce pot fi folosite ulterior de către client.

 1. Durata programului

3.1. Programul a fost lansat la data de 01.09.2017 pe un grup restrains de clienti de proba, dar va fi valabil publicului de la 01.12.2017 și are durată nedeterminată.

3.2. S.C. LAIARISTEF SRL îşi rezerva dreptul să hotărască în orice moment încetarea sau modificarea Programului. Înștiinţarea referitoare la modificarea sau încetarea Programului va fi afișată cu cel puţin 7 zile înainte de data intrării în vigoare, în restaurantul IDEO, într-un loc vizibil, și pe internet la adresa www.restaurantideo.ro. Programul se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 1. Condiţii de participare

4.1. Poate fi participant la Program orice persoană fizică ce are domiciliul stabil în România și a împlinit vârsta de 18 ani. Nu pot participa la Program: persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, fundaţiile, asociaţiile sau alte forme de organizare colectivă.

4.2. Participantul este obligat să completeze citeţ formularul de înscriere, cu date reale. Participantul trebuie să completeze toate câmpurile marcate ca obligatorii în formularul de înscriere. Formularul nesemnat sau conţinând date incomplete nu este valid, ceea ce atrage după sine imposibilitatea primirii şi activării cardului de fidelitate.

4.3. Orice modificare ulterioară a datelor va trebui comunicată către SC LAIARISTEF SRL. În caz contrar, SC LAIARISTEF SRL nu poate fi considerată responsabilă pentru pierderea punctelor de fidelitate datorată neactualizarii datelor de către participanţii la acest program.

4.4. Fiecare participant poate fi titularul unui singur card Restaurant Ideo Loyalty Member, pentru clienţi fideli. În cazul în care un participant are mai mult de un card Restaurant Ideo Loyalty Member, pentru clienţi fideli, organizatorul își rezervă dreptul de a dezactiva în orice moment oricare dintre cardurile titularului cu pierderea de către participant a tuturor avantajelor aferente cardului dezactivat.

4.5. Cardul Restaurant Ideo Loyalty Member, pentru clienţi fideli se eliberează contra cost, şi se activeaza în 48 de ore (2 zile lucrătoare) de la înregistrarea şi verificarea formularului de înscriere, prin prezentarea actului de identitate în original (C.I./B.I.) la şeful de restaurant. Costul cardului de fidelitate este de 7 lei, suma care se va scadea din punctele de fidelitate acumulate.

4.6. Numai titularul actului de identitate poate fi titularul unui card Restaurant Ideo Loyalty Member, pentru clienţi fideli. Cardul nu poate fi tranzacţionat, este personal şi netransmisibil.

4.7. Conturile, cardurile si punctele de fidelitate sunt emise şi rămân proprietatea S.C. LAIARISTEF S.R.L. pe toata perioada derularii campaniei.

4.8. Participantii pot decide oricând retragerea din Program prin trimiterea unei cereri scrise către organizator. Prin renunţarea la program se anulează toate drepturile legate de card, puncta de fidelitate.

 1. Mecanismul programului “Restaurant Ideo Loyalty Member

5.1. Pentru a fi recompensaţi cu puncte de fidelitate, participantii la Program vor trebui sa achizitioneze produse din Restaurantul IDEO sau punctele de lucru aferente.

5.2. Valoarea curentă a recompensei este de 1 punct de fidelitate (10 bani) pentru fiecare leu cheltuit pe produse din restaurantul IDEO sau punctele de lucru aferente, exceptie facand produsele aflate in promotie si tigarile.

5.3. Contul cardului Restaurant Ideo Loyalty Member, poate fi gestionat doar de către SC LAIARISTEF SRL. Titularul unui card Restaurant Ideo Loyalty Member, care, înainte de înregistrarea produselor în sistemul casei de marcat și efectuarea plăţii cumpărăturilor în restaurantul IDEO, nu prezintă la casa cardul pentru scanare, nu va acumula puncte de fidelitate.

5.4. Cardul Restaurant Ideo Loyalty Member, are valabilitate nelimitată. Punctele de fidelitate accumulate şi neutilizate o perioadă de 1 ani, se anulează.

5.5. Utilizarea frauduloasă a cardului Restaurant Ideo Loyalty Member, duce la anularea acestuia și a punctelor de fidelitate acumulate pe acesta.

5.6. Orice obiecţiune în ceea ce privește punctele de fidelitate acumulate poate fi acceptată doar cu condiţia prezentării bonurilor fiscale primite cu ocazia efectuării cumpărării la care se referă obiecţiunea.

5.7. Punctele de fidelitate aferente cumpărăturilor dintr-o zi apar evidenţiaţi în contul cardului Restaurant Ideo Loyalty Member, a doua zi. Punctele de fidelitate acumulate pe un card nu sunt transferabile pe un altul. Nu se percepe niciun comision de administrare a contului cardului Restaurant Ideo Loyalty Member.

5.8. S.C. LAIARISTEF S.R.L. îşi pastreaza dreptul de a anula punctele de fidelitate dacă acordarea acestora s-a efectuat datorită unei erori.

5.9. Pentru evitarea oricărui dubiu, orice sfat sau acţiune care este contrară acestor termene şi condiţii nu va avea ca efect modificarea prezentului regulament.

 1. Folosirea cardului Restaurant Ideo Loyalty Member.

6.1. Cardurile, odată dezactivate, nu vor mai fi reactivate. Posesorul cardului Restaurant Ideo Loyalty Member respectiv va pierde, de asemenea, dreptul de a beneficia de punctele de fidelitate accumulate pe card și orice alte beneficii atașate cardului.

6.2. În cazul în care cardul Restaurant Ideo Loyalty Member este pierdut, furat, uzat sau deteriorat, acesta va putea fi înlocuit contra cost cu un nou card, iar punctele de fidelitate acumulate vor fi disponibile pe noul card. Cererea de reemitere a noului card va fi trimisă la adresa de email: contact@restaurantideo.ro urmând ca după verificarea datelor şi anularea cardului vechi să se emită un nou card.

6.3. S.C. LAIARISTEF SRL își rezervă dreptul de a refuza folosirea cardurilor devenite ilizibile.

6.4. S.C. LAIARISTEF SRL este îndreptăţită să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a Programului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea Programului inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a acestuia.

6.5. SC LAIARISTEF SRL nu poate fi considerată responsabilă pentru pierderile ce rezulta din neglijenţa participanţilor de a păstra în condiţii de siguranţă informaţiile legate de card.

 1. Protecţia datelor personale

7.1. Prin semnarea formularului de înscriere, participantul își exprimă consimţământul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a S.C. LAIARISTEF SRL, precum și pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării de beneficii conform programului de fidelizare IDEO, în scopuri statistice, pentru acţiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la S.C. LAIARISTEF SRL.

7.2. Prelucrarea datelor se va face de către S.C. LAIARISTEF SRL. în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

7.3. Participantul are drept de acces la date, dreptul de intervenţie și dreptul de opoziţie asupra datelor personale, aceste drepturi putând fi exercitate în conformitate cu dispoziţiile art.13, 14, 15 din Legea nr. 677/2001. Astfel, orice persoană își poate exercita drepturile enumerate anterior prin transmiterea unei cereri către S.C. LAIARISTEF SRL, la sediul său din municipiul Iasi, Sos. Păcurari, nr. 138, Ideo, et. 1, jud. Iasi, întocmită în formă scrisă, datată și semnată, cerere în care se vor menţiona datele de identificare ale persoanei în cauză, inclusiv adresa de corespondenţă, precum și datele asupra cărora se solicită intervenţia, motivul justificat și modul de intervenţie. De asemenea, persoana ale cărei date sunt prelucrate are dreptul să solicite, fără nicio justificare, în mod gratuit, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, datată și semnată, ca datele cu caracter personal să nu fie prelucrate de S.C. LAIARISTEF SRL în scop de marketing. SC LAIARISTEF SRL, în termen de 15 zile de la primirea solicitării conform celor menţionate anterior, va comunica în scris informaţiile solicitate și, după caz, măsurile luate.

 1. Cum sa iti faci card de fidelitate

8.1. Solicita la casa de marcat din restaurantul IDEO un card de fidelitate

8.2. Completeaza-ti datele personale pe formularul de inscriere pus la dispozitie de catre operator, semneaza-l si preda-l la casa de marcat sau descarca-l de pe site-ul www.restaurantideo.ro si vino cu el completat si semnat la casa de marcat, si vei primi cardul de fidelitate in 2 zile lucratoare. Te anuntam cand este cardul tau gata, ca sa il utilizezi cat mai repede cu putinta.

8.3. Poti folosi acest card Restaurant Ideo Loyalty Member pentru a acumula puncte de fidelitate chiar de la prima utilizare.

8.4. Prezinta cardul de fidelitate Restaurant Ideo Loyalty Member de fiecare data cand cumperi de la noi si profita de avantajele acumularii de puncte de fidelitate.

8.5. Daca de la inscrierea in programul Restaurant Ideo Loyalty Member ti-ai schimbat domiciliul, adresa de email, numarul de telefon sau alte date importante, te invitam sa completezi un nou formular pentru actualizarea datelor. Astfel, vom avea posibilitatea sa iti trimitem, de fiecare data, noutatile care apar si Meniul Zilei.

 1. Beneficii Card de fidelitate Restaurant Ideo Loyalty Member :

9.1. Foloseste cardul si vei acumula “puncte de de fidelitate” cu care apoi poti plati cumparaturile de la Restaurantul Ideo sau punctele de lucru.

9.2. Vizitele tale frecvente in restaurantul IDEO sunt rasplatite cu puncte de fidelitate.

 1. Diverse

10.1 In incinta restaurantului, in zonele publice din cadrul centrului de afaceri IDEO (terasa, hol etc.) este interzis consumul de alimente, bauturi alcoolice si nealcoolice provenite din afara restaurantului IDEO.

10.2 Restaurantul IDEO isi rezerva dreptul de a le recomanda clientilor care nu respecta prevederile de mai sus de a parasi incinta si/sau de a le anula cardul de fidelitate.

REGULAMENT DE UTILIZARE A PROGRAMULUI DE BENEFICII IDEO

 1. Contul este nominal și nu poate fi folosit de către alte persoane, decât titularul beneficiilor.
 2. Pentru a beneficia de serviciile IDEO, Utilizatorii trebuie să se identifice de fiecare dată cu cardul activat in cadrul programului, precum si prin nume si prenume, functie, sau prin efectuarea comenzii de pe adresa de email declarata in prealabil IDEO.
 3. Angajaţii IDEO sunt autorizaţi să solicite prezentarea unui actul de identitate in vederea realizării identificării Utilizatorului, după caz.
 4. Utilizatorul este obligat să respecte Regulamentul.
 5. În cazul neachitării serviciilor efectuate de către IDEO in termenul prevăzut, Furnizorul are dreptul de a bloca imediat contul Utilizatorului pana la efectuarea platii si de a informa imediat Clientul / Angajator de acest aspect.
 6. Utilizatorii se pot retrage oricand din program.

PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de catre IDEO sunt numele și prenumele, funcția, CNP, telefon / fax, adresa (domiciliu / adresa de livrare), e-mail, cont bancar

Datele cu caracter personal menționate mai sus sunt colectate și prelucrate numai cu acordul expres al persoanei vizate, exprimat prin înrolarea în Program și acceptarea Regulamentului de Utilizare, în următoarele scopuri:

 1. a) informarea persoanei vizate privind Programul;
 2. b) asigurarea accesului persoanei vizate la facilitățile oferite de Program;
 3. c) validarea, expedierea și facturarea serviciilor;
 4. d) întreprinderea măsurilor aferente anulărilor sau problemelor de orice natură în cadrul Programului;
 5. e) evaluarea produselor și serviciilor oferite;
 6. f) activități comerciale;
 7. g) contactarea persoanei vizate, la cererea sa voluntară;
 8. h) contactarea persoanei vizate, în chestiuni de relații cu clienții;
 9. i) urmărirea și monitorizarea vânzărilor și comportamentul persoanei vizate precum și a situației plăților serviciilor aferente Programului.